Skip to main content

Full text of "Gigant - Rollformulär iVilded"

See other formats


^fa^pFoch.fJ©iii0n©r J- 

CICI1iT N 


Innehåll Antal Inkomst 


blliflJi 1 
leiÄiyiJÄliH åk 
Detta formulär är avsett som en bilaga till det vanliga rollfor- 
muläret. På framsidan kan den mäktige rollpersonen hålla 
reda på sitt län, sin borg och sin armé. 

LÄN: Vid innehåll noteras gårdar, hjordar, gruvor, etc och in- 
komsterna från dem. Vid personal skrivs vilka personer lån- 
tagaren har sin tjänst. Här måste vissa typer som kostar lika 


mycket slås samman för att raderna ska räcka. Posterna la- 
ger och skattkammare bör justeras vid varje förändring, så 


Summa 


att deras värden alltid är aktuella. 

ARMÉ: Tänk på att vissa raser påverkas av ytterligare fak- 
torer, t.ex. solsken, vilka inte är medtagna på grund av 
platsbrist. 

BORG: Se baksidan. 


Personal Antal Kostnad 


<r 


( > * 


B 


Trupp- Minsta 
Ting Typ Kostnad värde garnison 

R 
G 


Terräng 


<p 


^ 
Utanverk 
Torn 


Port & 
portarbete 


Porthus 


Fäste 


Summa 
Övrigt 


Lager 
ti livsmedel 
Summa 


Skatt 

kammare 
ti kontanter 

, & råvaror 


A 
R 
M 
É 


Ras Trupptyp 


Antal Stridsvärde i... Magi 
maniplar Fält Skog Berg U-jord Träsk Borg modifikation 


Summa 
k * k 

BORG: Borgrulan bör användas tillsammans med 
armérutan, eftersom man normalt noterar garniso- 
nens styrka där. Men om spelaren vill kan man i 
Minsta garnison-kolumnen istället anteckna garni- 
sonens styrka. DJUR: De två rutorna är avsedda för rollperso- 
nens husdjur, t ex hästar och hundar. De är inte 
lämpliga för trollkarlars spiritus familiarus, utan för 
dem bör man använda de vanliga rollformulären. i 


ra 
□□□ 


t: 
ra 


► — < 


DDD 


j* 
CO 
□□□ 


> 
O 


L 


DDD 
DDD 


r i 


f — i 


►— — i 


► 1 


► 1 
Ll_ 
<D 


>-m 


□ □□ 


CA 


f \ 
5 


□ □□ 
DDD 


< 


C! 
□ □□ 

□ □□ 
DDD 
E 


c Q. 


k j 


"O 
T3 


ra 


' 1 

> 


O) 


DDD 


JiC 


JC 
O) 
ra 


E 


□ □□ 

□ □□ 
■o 
3 


t 


DDD 


•■to 
ra 

Z 


:ra 
m 


□ □□ 


o. 
\ 
*° 


-t— ' 


\ 


1— 


: 

ra 


O) 


M 


> — < 

CA 
< 
JÉ 


3 


■o 
ca 


CA 
C 


CA 
a> 


C 
O 


CL 


a> 
er 

ID 

—i 


CD 

a> 

T» 
C 
3 

O 


ra 
co 


o 
55 
en 

E 

CO 


O) 

"a> 


0} 

>* 

Q. 


Q. 
Q. 

o 


IL 
"O 

ca 

CO 


O 


O 

E 
ra < 

DC 
O ra 
DDD 
*» 
DDD 
LU 
CO 
> 


> 
o 


lo. 


DDD 
DDD 
► — i 


> 1 


► 1 


p 1 


f \ 


U_ 
o 


g.CQ 


DDD 


CA 
► 1 


• 1 


► * 
=> 


DDD 
DDD 
DDD 
DDD 


< 
c 


a. 


► — < 


DDD 


"O > 


ra 
cn 


DDD 


-*: 
cn 
ra 


ro 

E 


DDD 
DDD 
TJ 
3 


t 


DDD 
z 


■ro 

CD 


DDD 


Q. 


\ 


\ 


Q. 
ra 


3 


"O 


<A 


01 
C 


(A 


c 
a> 


' c 
O 
.c cn -o 

c 


ra 

JK 
>< 


O 


'ca 


cn 


g* 
Q. 
Q. 
O 


>» 


•o 
ra 


O 


3 


CO 


CO 


U- 


CO 
a. 


^ 


u. 


CO 
U Scan & PDF: iVilded